Konferenca e parë misionare kombëtare Asambletë e Perëndisë në Itali (ADI)


Prej disa vitesh Asambletë e Perëndisë në Itali janë të impenjuara në misionet e jashtme me punëtorët e brëndshëm në këtë fushë, për këtë na duket gjë e drejt të organizojmë konferencën e parë misionare kombëtare. Gjatë mbledhjeve do të zhvillohet në thellësi tema e misioneve, do të flitet rreth Fjalës së Perëndisë dhe do të lutemi për mbushjen plot fuqi në Frymën e Shenjtë. Jemi të sigurtë që Perëndia do vazhdoj të thërras akoma punëtorë në vreshtin e Tij, edhe përtej kufijve tanë kombëtar.

Konferenca e parë misionare kombëtare (ADI) në dashtë Zoti do të mbahet në Torino nga data 20 deri ne 22 Maj 2016, në Kishën Kristiane Ungjillore në rrugën Spalato 9/B

 

Me këtë rast kemi ftuar dy shërbëtor të Perëndisë të impenjuar prej dhjetra vitesh në misione.
Greg MUNDIS misionar që prej 1978 dhe tani Drejtor Ekzekutiv i Asambleve së Perëndisë Bota e Misioneve i njojtur dhe i cmuar në  gjirin e VEPRËS tonë;
Rick CUNNINGHAM misionar që prej vitit 1983 i Asambleve të Perëndisë USA, mësues në Rumani pastor dhe edukator.

Në këtë konferencë mund të marrin pjesë të gjithë të regjistruarit në Rolin e Ministerit (ADI), pastorët e Kishave Ungjillore të Europës Veriore (CCINE) edhe pjestarët e këtyre kishave.

Është i mundur shkrimi duke plotësuar modulin e regjistrimit në www.adi-torino.it/eventi. Afati i fundit për tu regjistruar është deri në datën 30 Prill 2016.