Daily Archives: Mars 8, 2016


Konferenca e përgjegjësve PEF 2016

Rreth 150 udhëheqës të ardhur nga Europa janë mbledhur ne Zagreb të Kroacisë, me rastin e konferencës vjetore të PEF të mbajtur nga 2 deri në 4 Mars 2016 në Hotel Panorama. Tema e konferencës ishte :”Themelimi i Kishave në Europën e sotme” ; duke theksuar nevojën urgjente për të […]